Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou vytvářeny v souladu sumění. 13 legislativního nařízení ze dne 30. června 2003, č. 196 („Kodex týkající se ochrany osobních údajů“). Konzultace a používání tohoto webu (dále jen „web“ nebo „blog“) samo o sobě nezahrnuje žádné zpracování osobních údajů uživatelů (dále jen „uživatelé“) nebo pouze anonymní zpracování osobních údajůzpůsoby, které neumožňují jejich identifikaci. Osobní údaje poskytované Uživateli budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrana osobních údajů stanoveno Kodexem týkajícím se ochrany osobních údajů a dalšími předpisy platnými pro tento subjekt. Poskytování údajů je volitelný; neposkytnutí údajů však zabrání možnosti využívat služby zpravodaje poskytované blogem (nebo jakékoli jiné služby, které takové údaje používají).

Účel léčby

Osobní údaje shromážděné při registraci ke službám nabízeným tímto webem (například, mimo jiné, předplatné bulletinu, žádosti o články, pozvánky na události, žádosti o informace na blogu nebo žádosti o kontakt) a / nebo prostřednictvím vkládání komentářů k článkům v něm zveřejněným se zpracovává, aby bylo možné využívat služby poskytované Blogem a vyhrazené pro registrované uživatele. Jakékoli zpracování pro statistické účely se provádí výhradně na anonymních datech. S výjimkou případů povolených zákonem nebo stanovených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebudou osobní údaje zveřejněny nebo zveřejněny bez souhlasu uživatele.

Osobní údaje jsou zpracovávány a ukládány v Itálii a budou přístupné pouze správci údajů, s výjimkou přístupu ke všem konzultantům formálně určeným jako zpracovatelé údajů nebo osoby odpovědné za zpracování.

Právo na přístup k osobním údajům a další práva podle čl. 7 legislativního nařízení 196/2003 („zákon o ochraně osobních údajů“)

Uživatel může kdykoli uplatnit práva uvedená v čl. 7 Kodexu ochrany osobních údajů, včetně práva kdykoli získat potvrzení o existenci nebo neexistenci údajů, znát jejich obsah a původ, ověřit jejich přesnost nebo požadovat jejich aktualizaci, integraci, opravu nebo zrušení za porušení zákona, písemným oznámením zasláním na: [chráněno e-mailem].

Změny zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo provádět změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Uživatel souhlasí s tím, že bude vázán všemi takovými budoucími revizemi, a proto se zavazuje pravidelně navštěvovat tuto stránku, aby byl informován o všech změnách. Odkaz (odkaz) na naše zásady používání souborů cookie je k dispozici ve spodní části každé stránky tohoto webu.

Co je to cookie?

Cookies jsou části informací, které web umístí do vašeho navigačního zařízení, když navštívíte stránku. Mohou zahrnovat přenos informací mezi webem a vaším zařízením a mezi ním a dalšími weby, které fungují naším jménem nebo soukromě, v souladu s ustanoveními příslušných zásad ochrany osobních údajů. Můžeme používat cookies ke shromažďování informací, které o vás shromažďujeme. Můžete se rozhodnout obdržet varování při každém odeslání souboru cookie nebo deaktivovat všechny soubory cookie změnou nastavení prohlížeče. Zakázáním cookies však některé naše služby nemusí fungovat správně a nebudete mít přístup k mnoha funkcím navrženým k optimalizaci vašeho procházení webu. Další informace o správě nebo zakázání souborů cookie prohlížeče najdete v poslední části těchto zásad používání souborů cookie.

Používáme různé typy souborů cookie s různými funkcemi, které jsou uvedeny níže.

POZNÁMKA: uživatel je schopen kdykoli smazat všechny (nebo část) cookies ze svého prohlížeče pomocí příslušných funkcí prohlížeče(viz část 6 níže)


1. Bezpodmínečně nutné cookies

Tyto soubory cookie jsou nezbytné, aby bylo možné procházet webové stránky a používat některé funkce. Bez nezbytně nutných cookies nelze poskytovat online služby, které jste požadovali, jako je virtuální nákupní košík nebo vystavení faktury k ověření nákupu. U nezbytně nutných cookies není nutné poskytovat souhlas, protože jsou nezbytné pro zajištění požadovaných služeb.


2. Technické soubory cookie

Je možné, že my (nebo poskytovatelé služeb působící naším jménem) můžeme do vašeho navigačního zařízení umístit výkonnostní cookies. Informace shromážděné prostřednictvím výkonnostních cookies používáme výhradně my nebo v našem zájmu.

Výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o tom, jak uživatelé používají web a jeho různé funkce. Například naše výkonnostní soubory cookie shromažďují informace o stránkách webu, které nejčastěji navštěvujete, a našich reklamách, které se zobrazují na jiných webech, se kterými komunikujete, a také kontrolují, zda otevíráte a čtete komunikaci, kterou vám zasíláme, a zda přijímáte chybové zprávy. Shromážděné informace lze použít k přizpůsobení vašeho online zážitku zobrazením konkrétního obsahu. Výkonové cookies se také používají k omezení počtu zobrazení stejné reklamy. Naše výkonnostní cookies neshromažďují informace osobní povahy.


3. Funkční cookies

Je možné, že my (nebo poskytovatelé služeb působící naším jménem) vložíme do vašeho navigačního zařízení funkční soubory cookie. Nesdílíme informace shromážděné prostřednictvím funkčních cookies s našimi inzerenty nebo třetími stranami.

Tyto soubory cookie se používají k ukládání vámi provedených voleb (například vašich jazykových preferencí, země nebo jiných online nastavení) a k poskytování přizpůsobených nebo optimalizovaných funkcí, které jste vybrali. Funkční cookies mohou být použity k tomu, aby vám nabídly online služby nebo vám zabránily nabídnout vám služby, které jste v minulosti odmítli. V některých případech můžeme povolit inzerentům nebo třetím stranám, aby vám prostřednictvím této webové stránky poskytovaly obsah a další online zážitky. V takovém případě může dotyčná třetí strana umístit do vašeho zařízení vlastní soubory cookie a používat je obdobným způsobem jako my, abychom vám mohli poskytnout přizpůsobené funkce a optimalizovat vaše uživatelské prostředí. Výběrem přizpůsobených možností a nastavení nebo optimalizovaných funkcí autorizujete používání funkčních souborů cookie, které jsou nezbytné k tomu, abychom vám takové zážitky mohli nabídnout, a to (a třetí strany). Odstraněním souborů cookie z důvodu funkčnosti se předvolby nebo nastavení nebudou ukládat pro budoucí návštěvy.


4. Profilování cookies (propagačních nebo cílených)

Cílená reklama spravovaná třetími stranami

Cílené reklamní cookies spravované třetími stranami mohou být na zařízení uživatele uloženy inzerenty třetích stran, reklamními sítěmi, službami výměny dat a marketingovými analýzami a dalšími poskytovateli služeb. Soubory cookie pro cílenou reklamu spravovanou třetími stranami shromažďují informace o navigaci uživatele na různých webových stránkách a online službách za účelem zobrazování příslušných reklam na našich webových stránkách a službách třetích stran a online službách. Reklamní sítě mohou tyto informace sdílet s inzerenty, kteří používají jejich síť. Informace shromážděné pomocí těchto souborů cookie pro cílenou reklamu spravovanou třetími stranami uživatele osobně neidentifikují.


5. Seznam služeb používaných na tomto webu (včetně třetích stran)

název Popis Shromážděná data Místo zpracování a Policy Link
Widgety Google+ (Google Inc.) Tlačítko +1 a sociální widgety Google+ jsou interakční služby se sociální sítí Google+ poskytované společností Google Inc. Cookie je k dispozici Spojené státy americké Zásady ochrany osobních údajů
Stejně jako tlačítko a sociální widgety Facebook (Facebook, Inc.) Tlačítko „Like“ a sociální widgety Facebook jsou interakční služby se sociální sítí Facebook, poskytované společností Facebook, Inc. Cookie je k dispozici Spojené státy americké Zásady ochrany osobních údajů
Tlačítko Twitter Tweet a sociální widgety (Twitter, Inc.) Tlačítko Tweet a sociální widgety Twitteru jsou interakční služby se sociální sítí Twitter poskytované společností Twitter, Inc. Cookie je k dispozici  Spojené státy americké Zásady ochrany osobních údajů
Diskuse (Big Heads Labs Inc.) Disqus je služba správy komentářů k našemu obsahu (články, stránky atd.) Cookie je k dispozici Spojené státy americké Zásady ochrany osobních údajů Odhlásit se
Komentáře na Facebooku (Facebook, Inc.) Facebook Comments je služba pro správu komentářů k našemu obsahu spravovaná společností Facebook, Inc., která umožňuje uživateli zanechat své komentáře a sdílet je v rámci platformy Facebook. Cookie je k dispozici Spojené státy americké Zásady ochrany osobních údajů
Cloudflare (cloudflare) CloudFlare je služba optimalizace a distribuce a správy provozu DNS poskytovaná společností CloudFlare Inc. Metody integrace CloudFlare zajišťují, že toto filtruje veškerý provoz na tomto webu, tj. Komunikaci mezi tímto webem a prohlížečem uživatele, což také umožňuje shromažďování statistických údajů o něm. Různé typy dat, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby Spojené státy americké Zásady ochrany osobních údajů
Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics je webová statistická a analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google používá osobní údaje shromážděné za účelem vyhodnocení používání tohoto webu, sestavování zpráv a jejich sdílení s dalšími službami vyvinutými společností Google. Google může použít osobní údaje pro kontextualizaci a přizpůsobení reklam vlastní reklamní sítě  Cookie je k dispozici Spojené státy americké Zásady ochrany osobních údajů Opt Out
Google AdSense (Google Inc.) Google AdSense je reklamní služba poskytovaná společností Google Inc. Tato služba používá cookie „Doubleclick“, které sleduje používání tohoto webu a chování uživatele ve vztahu k nabízeným reklamám, produktům a službám. Uživatel se může kdykoli rozhodnout nepoužívat soubor Doubleclick Cookie tím, že poskytne jeho deaktivaci (odhlásit) Cookie je k dispozici  Spojené státy americké Zásady ochrany osobních údajů Odhlásit se
Youtube videa (Google Inc.) Youtube je služba pro sledování videoobsahu spravovaná společností Google Inc., která umožňuje tomuto webu integrovat takový obsah do svých stránek  Cookie je k dispozici Spojené státy americké Zásady ochrany osobních údajů
Vimeo video (Vimeo, LLC) Vimeo je služba pro sledování videoobsahu spravovaná společností Vimeo, LLC, která umožňuje tomuto webu integrovat takový obsah do svých stránek  Cookie je k dispozici Spojené státy americké Zásady ochrany osobních údajů
Google Fonts (Google Inc.) Google Fonts je služba vizualizace stylu písma spravovaná společností Google Inc., která umožňuje tomuto webu integrovat takový obsah do svých stránek  Cookie je k dispozici Spojené státy americké Zásady ochrany osobních údajů

Cílené reklamní sítě a burzy spravované třetími stranami

Tato webová stránka může využívat třetí strany, jako jsou reklamní sítě a burzy, aby nám umožnila nabízet uživateli reklamu. Tito poskytovatelé reklamních sítí a výměn třetích stran mohou k získávání dat a poskytování svých služeb používat soubory cookie třetích stran nebo podobné technologie. Mohou také získat identifikátor zařízení, IP adresu nebo reklamní identifikátor (IDFA), který lze použít k personalizaci reklamy zobrazené na našich stránkách nebo jiných stránkách. Další informace o reklamních souborech cookie třetích stran a o tom, jak je nepřijmout, naleznete na následujících webech třetích stran http://www.youronlinechoices.eu e http://www.aboutads.info/choices (k dispozici pouze v angličtině). Používání těchto technologií třetími stranami není tímto webem kontrolováno. Podmínky služby, zásady ochrany osobních údajů, oprávnění, oznámení a volby třetích stran by měly být analyzovány, aby se dozvěděly o postupech získávání, uchovávání a sdílení. Není poskytována žádná záruka týkající se pravidel nebo postupů inzerentů třetích stran nebo souvisejících reklamních sítí a výměn třetích stran.


6. Povolení / zakázání cookies prostřednictvím prohlížeče

Existuje několik způsobů, jak zacházet s cookies a dalšími technologiemi sledovatelnosti. Upravením nastavení prohlížeče můžete soubory cookie přijmout nebo odmítnout, nebo se rozhodnout přijmout varovnou zprávu před přijetím souboru cookie z webových stránek, které navštívíte. Připomínáme, že úplné vypnutí souborů cookie ve vašem prohlížeči nemusí být schopno používat všechny naše interaktivní funkce.

Používáte-li více počítačů na různých místech, ujistěte se, že každý prohlížeč je nastaven tak, aby vyhovoval vašim preferencím.

Můžete smazat všechny soubory cookie nainstalované ve složce cookie prohlížeče. Každý prohlížeč má různé postupy pro správu nastavení. Kliknutím na některý z odkazů níže získáte konkrétní pokyny.

Průzkumník Microsoft Windows

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Pokud nepoužíváte žádný z výše uvedených prohlížečů, vyberte v příslušné části průvodce „soubory cookie“ a zjistěte, kde je vaše složka souborů cookie.

Smazání souborů cookie Flash

Kliknutím na níže uvedený odkaz změníte nastavení souboru cookie Flash.

Zakázat soubory cookie ve formátu Flash


7. Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo údaje)

Jakékoli informace týkající se fyzické osoby, identifikované nebo identifikovatelné, i nepřímo, odkazem na jakékoli jiné informace, včetně rodného čísla, představují osobní údaje.

Data o použití

Jedná se o osobní údaje shromážděné automaticky webem (nebo aplikacemi třetích stran, které používá), včetně: IP adres nebo doménových jmen počítačů používaných uživatelem, který se připojuje k webu, adresy v notaci URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, metoda použitá k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi ze serveru (úspěšný, chyba atd.) země původu, charakteristiky prohlížeče a operačního systému používaného návštěvníkem, různé časové konotace návštěvy (například čas strávený na každé stránce) a podrobnosti itineráře sledovaného na webu, se zvláštním odkazem sled konzultovaných stránek, parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.

uživatel

Osoba, která používá tuto stránku, která se musí shodovat se zúčastněnou stranou nebo být jím autorizována a jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

zájem

Fyzická nebo právnická osoba, které se osobní údaje týkají.

Zpracovatel dat (nebo správce)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace určená správcem údajů ke zpracování osobních údajů, jak stanoví tyto zásady ochrany osobních údajů.

Správce dat (nebo vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, sdružení nebo organizace, která je odpovědná, i společně s jiným vlastníkem, za rozhodnutí týkající se účelů, metod zpracování osobních údajů a použitých nástrojů, včetně profilu zabezpečení, ve vztahu k provozu a používání tohoto webu. Správce údajů, pokud není uvedeno jinak, je vlastníkem tohoto webu.

Právní odkazy

Upozornění evropským uživatelům: toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo připraveno za účelem splnění povinností podle čl. 10 směrnice č. 95/46 / ES, jakož i ustanovení směrnice 2002/58 / ES, která byla aktualizována směrnicí 2009/136 / ES, týkající se cookies.

Tech Dnes
logo